സെൻസെക്‌സ് നഷ്ടത്തിൽ തുടക്കം

fall in stock market sensex touches 28442 sensex 98 point down sensex 72 point loss stock market today sensex falls to 56 point

വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെൻസെക്‌സ് 98 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 30472ലും നിഫ്റ്റി 36 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 9402ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 337 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 1351 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

 

sensex

NO COMMENTS