ബജറ്റ് 2019; ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവ് കുറയും

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ. മാതൃക വാടക നിയമം കൊണ്ടുവരും. 2022 ഓടെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട്.

മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ :

എല്ലാ വീട്ടിലും കുടിവെള്ളം

ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് ജൻജീവന് മിഷൻ

1592 ബ്ലോക്കുകളിൽ ജൽശക്തി അഭിയാൻ

എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഖരമാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണ പദ്ധതി

അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 9.6 കോടി ശൗചാലയങ്ങൾ പണികഴിപ്പിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെ 1.95 കോടി വീടുകൾ നിർമിക്കും

2022 ൽ എല്ലാവർക്കും എൽപിജി, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ

ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭങ്ങൾക്ക് 350 കോടി അനുവദിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കും. രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും. എൻആർഐ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പദ്ധതി.

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top