ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 1667 പേരെ

LOCKDOWN KERALA

കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1734 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1667 പേരാണ്. 1011 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 49, (22 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 27 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 176, (172 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 96 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കൊല്ലം സിറ്റി – 217, (222 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 131 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കൊല്ലം റൂറല്‍ – 83, (146 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 50 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

പത്തനംതിട്ട – 221, (244 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 178 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

ആലപ്പുഴ -38, (50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 13 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കോട്ടയം – 55, (44 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 4 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

ഇടുക്കി – 268, (140 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 131 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

എറണാകുളം സിറ്റി – 21, (38 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 7 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

എറണാകുളം റൂറല്‍ – 107, (98 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 52 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 69, (92 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 48 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 33, (38 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 23 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

പാലക്കാട് – 56, (71 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 34 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

മലപ്പുറം – 58, (71 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 48 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 54, (54 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 49 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 54, (50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 49 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

വയനാട് – 78, (11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 41 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കണ്ണൂര്‍ – 68, (71 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 21 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

കാസര്‍ഗോഡ് – 29, (33 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, 9 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു)

Story Highlights: Lockdown violation kerala

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top