ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 900 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍ July 13, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 858 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 900 പേരാണ്. 241 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്; വീഡിയോ July 11, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സാമൂഹിക അകലം, മാസ്‌ക്ക് മുതലായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തി ബിജെപി നേതാവ്. മദ്യവിരുദ്ധ...

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 971 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു July 10, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 971 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 995 പേരാണ്. 263 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1422 പേര്‍ July 6, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1290 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1422 പേരാണ്. 463 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ഇടുക്കിയിൽ കൊവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ബെല്ലി ഡാൻസും നിശാ പാർട്ടിയും July 4, 2020

ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ കൊവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ബെല്ലി ഡാൻസും നിശാ പാർട്ടിയും. പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച തണ്ണിക്കോട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ റോയ്...

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: ഇന്ന് 1172 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു June 20, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1172 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1338 പേരാണ്. 342 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: ഇന്ന് കേസെടുത്തത് 848 പേര്‍ക്കെതിരെ June 18, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 848 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 992 പേരാണ്. 345 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം; ഇന്ന് 608 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു June 10, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 608 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 690 പേരാണ്. 233 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം; ഇന്ന് 771 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു June 9, 2020

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 771 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 886 പേരാണ്. 278 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു....

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1290 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു June 8, 2020

കൊവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1290 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1441...

Page 1 of 41 2 3 4
Top