ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്…

June 26, 2020

സുഭാഷ് പോണോളി/ കവിത കേരളാ പൊലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ചില്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആണ് ലേഖകന്‍ തീവണ്ടി കയറി മരിച്ചവന്റെശിഷ്ട ശരീരം...

പശി June 20, 2020

നീനു തോമസ് / കവിത കണ്ണൂർ ഡോൺ ബോസ്‌കോ കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ലേഖിക....

അയാളെ പ്രണയിക്കുക എന്നാൽ June 20, 2020

ഫർബീന നാലകത്ത്/കവിത ഏറനാട് നോളജ് സിറ്റി എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ലേഖിക. സൂക്ഷിക്കണം,അയാളെ പ്രണയിക്കുക എന്നാൽതുഴയെറിഞ്ഞു...

Top