പുതിയ നോട്ടുകൾ കീറിയാൽ ബാങ്കുകൾ മാറ്റി നൽകില്ല July 25, 2018

റിസർവ് ബാങ്ക് നയത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താത്തതിനാൽ പുതിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ കീറിയാൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനവുമായി ബാങ്കുകൾ. റിസർവ് ബാങ്ക് 2009...

പുതിയ 500 രൂപ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടിക്കായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് 5000 കോടി രൂപ December 19, 2017

പുതിയ 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ സർക്കാർ ചിലവഴിച്ചത് 5000 കോടി രൂപ. ധനവകുപ്പ് സഹമന്ത്രി പി രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇക്കാര്യം...

ഇങ്ങനെയും 500 രൂപയുടെ വ്യാജനുണ്ട് !! ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കള്ളത്തരം August 4, 2017

500 രൂപയുടെ പുത്തൻ നോട്ട് ഇറങ്ങിയ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നോട്ടിന്റെ വ്യാജൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കള്ളന്മാരുടെ റിസേർച്ച് !! പലതരം രീതിയിൽ...

Top