ഗായകൻ ലൂയിസ് ടോമിൽസന്റെ സഹോദരിയെ മരിച്ച നിലയൽ കണ്ടെത്തി March 15, 2019

വൺ ഡയറക്ഷൻ ഗായകൻ ലൂയിസ് ടോമിൽസന്റെ സഹോദരിയെ മരിച്ച നിലിയൽ കണ്ടെത്തി. 18 കാരിയായ ഫെലിസിറ്റ് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാകാം മരിച്ചതെന്നാണ്...

ഗായകൻ റേ സോയർ അന്തരിച്ചു January 1, 2019

പ്രശസ്ഥ അമേരിക്കൻ ഗായകൻ റേ സോയർ അന്തരിച്ചു. ഡോക്ടർ ഹുക്ക് ആന്റ് ദി മെഡിസിൻ ഷോ എന്ന റോക്ക് ബാൻഡ്...

പ്രശസ്ത ഗായകൻ അവീച്ചി അന്തരിച്ചു April 21, 2018

പ്രശസ്ത സ്വീഡിഷ് ഡിജെ അവീച്ചി അന്തരിച്ചു. ഒമാനിലാണ് അവിച്ചിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 28 വയസ്സായിരുന്നു. 2010 ൽ സീക്...

Top