പാചകവാതക വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു May 1, 2020

പാചകവാതക വിലയിൽ വൻകുറവ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പാചകവാതക വിലയിൽ കുറവ് വരുന്നത്. 162.50 രൂപയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ...

പാചകവാതക വിലയിൽ വൻ വർധന September 1, 2018

പാചകവാതക വിലയിൽ വൻ വർധന. സബ്‌സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് 30 രൂപ കൂട്ടി. സബ്‌സിയുള്ള സിലിണ്ടറിന് ഒരു രൂപ കൂട്ടി....

പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു August 1, 2017

രാജ്യത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ്‌സിഡി ഉള്ള സിലിണ്ടറിന് 23...

Top