കൊവിഡ് : പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയും എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണം ? June 30, 2020

ലോകമാകെ കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കൊവിഡ് മുക്തമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യൂസിലൻഡിൽ പോലും വീണ്ടും കൊവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്...

പഴ വർഗങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്ന വില April 2, 2019

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും മീനചൂടും ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയപ്പോൾ വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. പഴ വർഗ വിപണിയിലാണ് പൊള്ളുന്ന വില. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ അൽപ്പമൊരു...

നല്ലയിനം പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏഴ് നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ June 15, 2017

Subscribe to watch more പണ്ടുകാലത്തെ ആളുകൾ ചന്തയിൽ ചെന്നാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയും മണത്തും നല്ലയിനം സാധനങ്ങളാണ്...

Top