നിങ്ങളുടെ വാഹനം 2019 മാർച്ച് 31 ന് ശേഷമുള്ളതാണോ? എങ്കിൽ ഹൈ സെകൂരിറ്റി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക November 2, 2020

പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഹൈ സെകൂരിറ്റി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളായിരിക്കും. ഇതിൽ 10 അക്ക ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഡിജിറ്റൽ...

വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ 10 തരം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ [24 Explainer] October 14, 2020

ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല, മഞ്ഞ എന്നീ പല നിറങ്ങളിലുള്ള നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓരോ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗത്തിനാണ്....

ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ അതിസുരക്ഷ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു March 30, 2019

ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അതിസുരക്ഷ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ് നമ്പര്‍...

കൃത്രിമ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ‘കളികൾക്ക്’ വിട !! ഇനി അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുടെ കാലം September 16, 2017

വാഹന നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ മാറ്റിയും കൃത്രിമം കാണിച്ചും മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഇനി സാധിക്കുമെന്ന് കരതേണ്ട. ഇത്തരക്കാരെ കുടുക്കാനായി അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ...

Top