തിയേറ്ററില്‍ ദേശീയ ഗാനം വെയ്ക്കുമ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പവന്‍ കല്യാണ്‍ March 10, 2019

ഹൈദരാബാദ്: തീയറ്ററില്‍ ദേശീയ ഗാനം വയ്ക്കുമ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ജനസേന നേതാവ് പവന്‍ കല്യാണ്‍. തിയേറ്ററില്‍ ദേശീയ ഗാനം...

Top