38 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ പിഎം കെയേഴ്സിലേക്ക് നൽകിയത് 2105 കോടി രൂപ; റിപ്പോർട്ട് August 20, 2020

38 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ പിഎം കെയേഴ്സിലേക്ക് നൽകിയത് 2105 കോടി രൂപയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മാർച്ച് 28ന് പിഎം...

മോദിക്ക് ചൈനയോട് പ്രത്യേക വാത്സല്യം; പിഎം കെയേഴ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് June 28, 2020

മോദിക്ക് ചൈനയോട് പ്രത്യേക വാത്സല്യമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. പിഎം കെയേഴ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ്...

Top