സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വ്യാപകമായി തുടരുന്നു June 24, 2020

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വ്യാപകമായി തുടരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്കൂളിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയും...

സ്വകാര്യ സ്ക്കൂളുകളിലെ ഫീസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ സർക്കാറിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി September 7, 2018

സ്വകാര്യ സ്ക്കൂൾ ഫീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാറിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. ഫീസ് നിർണ്ണയം...

സ്വകാര്യ സ്ക്കൂളിലെ ഫീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് കോടതി August 7, 2018

സ്വകാര്യ സ്ക്കൂളിലെ അമിത ഫീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് എ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖിന്റേതാണ് നിർദേശം. എറണാകുളത്തെ ശ്രീ...

Top