ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനു പ്രധാന കാരണം സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ September 10, 2020

യാത്രക്കാരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനശതാബ്ദി അടക്കമുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കുന്നതോടെ ആയിരങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത്. എന്നാൽ, ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറച്ചതാണു യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനു പ്രധാന...

സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇന്ന് പുറപ്പടേണ്ട നാല് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി May 4, 2020

കേരളത്തിലുള്ള ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കയാത്ര പ്രതിസന്ധിയിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇന്ന് പുറപ്പടേണ്ട നാല് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന മുഴുവൻ...

ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ്; 19 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി December 28, 2017

കനത്ത പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇന്നും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.19 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. 26 ട്രെയിനുകളാണ് വൈകി ഓടുന്നത്. 7 ട്രെയിനുകളുടെ...

ഇനി വിമാനം പോലെ ലക്ഷൂറിയസായി തീവണ്ടികളും !! July 21, 2017

തീവണ്ടി കോച്ചുകൾ ലക്ഷൂറിയസാക്കാൻ ആൽസ്‌റ്റോം, സിമെൻസ്, സ്റ്റാഡ്‌ലർ എന്നീ കമ്പനികൾ കൈകോർക്കുന്നു. ഗതാഗത രംഗത്തെ ആഗോള പ്രശസ്ഥരായ ഈ കമ്പനികൾ...

Top