സ്വർണ്ണത്തിനും നിയന്ത്രണം

gold fake gold coin cheating women arrested

നോട്ട് നിരോധനത്തിന് തുടർച്ചയായി സകൈവശംവെക്കാവുന്ന സ്വർണ്ണത്തിനും നിയന്ത്രണം. ധനകാര്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക 62.5 പവനും അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 31 പവൻ വരെയും മാത്രമേ ഇനി കൈവശം വയ്ക്കാനാകൂ.

പുരുഷൻമാർക്ക് 12 പവൻ മാത്രമാണ് കൈവശംവെക്കാനാകുക. വെളിപ്പെടുത്താത്ത പണംകൊണ്ട് വാങ്ങിയ സ്വർണ്ണമെങ്കിൽ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ പണം നൽകി വാങ്ങിയ സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല.

നോട്ട് പിൻവലിച്ചതോടെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY