വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്നത്തെ ബീറ്റിംഗ് റീട്രീറ്റ് റദ്ദാക്കി March 1, 2019

വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്നത്തെ ബീറ്റിംഗ് റീട്രീറ്റ് ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കി. സൈനികരുടെ പ്രകടനവും പതിവ് ചടങ്ങുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍...

പാക് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള അഭിനന്ദന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു March 1, 2019

പാക്കിസ്ഥാന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ദ്ധമാന്റെ 11 വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു. അഭിനന്ദന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ...

Page 4 of 4 1 2 3 4
Top