ഡൽഹിയിൽ വായൂ മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നു; വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതീവ മോശമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം October 13, 2019

ഡൽഹിയിൽ നാലാം ദിവസം വായു നിലവാരം മോശമായി തുടരുന്നു. അന്തരീക്ഷ വായൂ നിലവാര സൂചിക 256 ലേക്ക് എത്തിയേക്കും. വരും...

ടി. പി. രാധാമണി അന്തരിച്ചു; മായുന്നത് ശബ്ദം കൊണ്ട് കേരളത്തെ പിടിച്ചിരുത്തിയ പ്രക്ഷേപക May 18, 2018

റേഡിയോ നാടകങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ സായാഹ്നങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്ന ടി. പി. രാധാമണി അന്തരിച്ചു. ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രക്ഷേപകയും റേഡിയോ...

ആകാശവാണി പ്രാദേശിക വാർത്തയ്ക്ക് അറുപതാം പിറന്നാൾ August 15, 2017

ആകാശവാണി പ്രാദേശിക വാർത്തക്ക് ഇന്ന് അറുപത് വയസ്സ്. തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക നിലയത്തിൽനിന്ന് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1957 ഓഗസ്റ്റ് 15...

എയർ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ ഇനി അധികം തുക നൽകണം April 24, 2016

വിമാനയാത്രക്കാരെ വെട്ടിലാക്കി വിമാന കമ്പനികളുെട പകൽക്കൊള്ള. യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് അധികതുക ഈടാക്കിയാണ് വിമാനകമ്പനിക്കാരുടെ കൊള്ള. ബജറ്റ്...

ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് വിമാന പ്രേമം കഠിനം ; റിക്കാർഡു തിരുത്തി യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുതിക്കുന്നു April 14, 2016

വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 81 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് ആഭ്യന്തര സർവ്വീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ...

Top