കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമ്മൂട്ടി; ബോബി-സഞ്ജയ് തിരക്കഥയിൽ ‘വൺ’ വരുന്നു May 21, 2019

പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ‘ഉയരെ’ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ബോബി-സഞ്ജയ് പുതിയ ചിത്രവുമായി എത്തുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്....

Top