കഫേ കോഫി ഡേ ഉടമയെ കാണാനില്ല July 30, 2019

കഫേ കോഫി ഡേ ഉടമയെ കാണാനില്ല. വിജി സിദ്ധാർത്ഥിനെയാണ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും കാണാതായത്. സിദ്ധാർത്ഥ് കുടുംബത്തിനെഴുതിയ കത്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്....

ഈ കഫെയിലെ മെനുവിൽ തുക ഉണ്ടാകില്ല, എത്ര നൽകണമെന്ന് ഉപഭോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം; വ്യത്യസ്ത ആശയവുമായി കഫെ ഹാപ്പി കൊച്ചി May 27, 2019

ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ പഞ്ഞമില്ല. പല രാജ്യത്തെയും പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊച്ചി നഗരവീഥികളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും…കോൺടിനെന്റലാകട്ടെ, ചൈനീസാകട്ടെ, ഇറ്റാലിയനാകട്ടെ, കൊച്ചിക്കാർക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്…...

കാർട്ടൂണിൽ ‘അകപ്പെട്ട’ പ്രതീതി നൽകി വ്യത്യസ്തമായൊരു ഒരു കഫെ September 23, 2018

നാട്ടിൽ ഇന്ന് കഫെകൾ സുലഭമാണ്. അതിൽ തന്നെ തീംഡ് കഫെകൾക്കാണ് ഡിമാൻഡ്. ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്, ഹാരി പോട്ടർ എന്നീ...

Top