ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റ് നാളെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും August 23, 2020

ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റ് നാളെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അനുമതി നൽകി. കൊവിഡ്...

തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിൽ ഇളവുകളിൽ നിയന്ത്രണം April 29, 2020

ആളുകളുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റിൽ ഇളവുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും...

ചാല പൈതൃക തെരുവ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായി February 26, 2020

ചാല കമ്പോളം ചാല പൈതൃകത്തെരുവാക്കി നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായി. ചാല പൈതൃക തെരുവ് പദ്ധതിയുടെ ഘടകമായ വെജിറ്റബിള്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ നവീകരണമാണ്...

Top