എറണാകുളം മരടിലെ 5 അപാർട്ട്‌മെന്റുകൾ ഒരുമാസത്തിനകം പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് May 8, 2019

എറണാകുളം മരടിലെ 5 അപാർട്ട്‌മെന്റുകൾ ഒരുമാസത്തിനകം പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാണ്...

അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കും March 13, 2017

അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കണമെന്ന് നിയമസഭ ഉപസമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം. മൂന്നാറില്‍ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ച് മാറ്റണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി...

Top