രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിക്കുന്നു November 29, 2020

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിക്കുന്നു. ഇതോടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂടി. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില 82.38 പൈസയാണ്. ഡീസൽ വില...

22 രൂപക്ക് പമ്പിലെത്തുന്ന പെട്രോളിന്റെ വില്പന വില മൂന്നിരട്ടിയിൽ അധികമാവുന്നത് എങ്ങനെ?; [24 Explainer] June 29, 2020

ആനയെ വാങ്ങി. പക്ഷേ, ചങ്ങല വാങ്ങാൻ പണമില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ. വാഹനം ഉണ്ട്. പക്ഷേ, ഇന്ധനം അടിക്കാൻ...

ഇന്ധന വിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു June 29, 2020

രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില കുതിക്കുന്നു. പെട്രോളിന് ഇന്ന് 5 പൈസയും ഡീസലിന് 12 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 22 ദിവസത്തിനിടെ...

ഇന്ധന വിലയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനാറാം ദിവസവും വർധന June 22, 2020

ഇന്ധന വിലയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനാറാം ദിവസവും വർധന. പെട്രോളിന് 33 പൈസയും ഡീസലിന് 55 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പെട്രോൾ...

തുടർച്ചയായി 14-ാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർധന June 20, 2020

ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. പെട്രോളിന് 56 പൈസയും, ഡീസലിന് 58 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 14 ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് 7...

ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു June 19, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 56 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 13-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വിലയൽ...

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു; പെട്രോളിന് 53 പൈസയും ഡീസലിന് 64 പൈസയുമാണ് ഉയർത്തിയത് June 18, 2020

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. തുടർച്ചയായി 12 ആം ദിവസമാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കൂടുന്നത്. പെട്രോളിന് 53 പൈസയും ഡീസലിന്...

ഇന്ധന വിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടർച്ചയായി വില കൂടി June 17, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് ഇന്ന് 55 പൈസയും ഡീസലിന് 57 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 11-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന...

പത്താം ദിവസവും വർധിച്ച് ഇന്ധന വില June 16, 2020

ഇന്ധന വില തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസവും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 47 പൈസയും ഡീസലിന് 54 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പെട്രോളിന്...

തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർധിച്ചു June 14, 2020

തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് 62 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 8...

Page 1 of 81 2 3 4 5 6 7 8
Top