ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു June 19, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 56 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 13-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വിലയൽ...

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു; പെട്രോളിന് 53 പൈസയും ഡീസലിന് 64 പൈസയുമാണ് ഉയർത്തിയത് June 18, 2020

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. തുടർച്ചയായി 12 ആം ദിവസമാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കൂടുന്നത്. പെട്രോളിന് 53 പൈസയും ഡീസലിന്...

ഇന്ധന വിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടർച്ചയായി വില കൂടി June 17, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് ഇന്ന് 55 പൈസയും ഡീസലിന് 57 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 11-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന...

പത്താം ദിവസവും വർധിച്ച് ഇന്ധന വില June 16, 2020

ഇന്ധന വില തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസവും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 47 പൈസയും ഡീസലിന് 54 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പെട്രോളിന്...

തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർധിച്ചു June 14, 2020

തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് 62 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 8...

ഇന്ധനവില വർധനയിൽ കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി June 13, 2020

ഇന്ധനവില വർധനയിൽ കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര...

തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന June 12, 2020

തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് 57 പൈസയും ഡീസലിന് 56 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 74.72...

തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസവും ഇന്ധന വില കൂടി June 11, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് 60 പൈസയാണ് വർധിച്ചത്. ഡീസലിന് 57 പൈസ കൂടി. ഇതോടെ പെട്രോൾ...

തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് June 10, 2020

തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ വർധനവ്. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 40 പൈസയും ഡീസൽ 45 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്....

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധനവ് June 9, 2020

ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വിലയിൽവർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 54 പൈസയും...

Page 2 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Top