കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ച്, പാട്ട് പാടി പെറുവിന്റെ തെരുവിൽ ജീവിതം തേടുകയാണിവർ September 8, 2019

അഭയാർത്ഥിയായി എത്തിയ ഇവർ പെറുവിലെ തെരുവുകളിൽ ജീവിതം തേടുകയാണ്. ആരെയും കണ്ണീര് അണിയിക്കും ഈ കാഴ്ച. വെനസ്വേലയിലെ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക...

ഈ വർക്കൗട്ട് കണ്ട് നോക്കൂ !! August 27, 2016

ജിമ്മിൽ പോകാൻ മടിക്കുന്ന യുവാക്കൾ തീർച്ചയായും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം....

Top