സിഎംഎസ് 01 വിക്ഷേപിച്ചു December 17, 2020

സിഎംഎസ് 01 വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരി കോട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഈ വർഷത്തെ ഐഎസ്ആർഒയുടെ അവസാന വിക്ഷേപണമാണ് ഇത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ...

പിഎസ്എൽവി 49 വിക്ഷേപണം വിജയകരം November 7, 2020

പിഎസ്എൽവി 49 വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പെയ്‌സ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ...

Top