ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ August 20, 2016

കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നെടുമ്മങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്. രോഗിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ...

Page 7 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Top