ഔഷധവ്യാപാരികളുടെ സമരം; മരുന്നിന് ഈ നമ്പറുകളില്‍ വിളിക്കാം

medicine

ഔഷധ വ്യാപാരികളുടെ സമരം മൂലം ഇന്ന് മരുന്ന് ദൗര്‍ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുത്താതിരിക്കാന്‍ ജില്ലാ ഡ്രഗ്സ് അതോറിറ്റി രംഗത്ത്. ഡ്രഗ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് 0471- 2774614, 2774601, 2774609 എന്നീ നമ്പറുകളിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് 0484- 2422819 എന്നീ നമ്പറുകളിലും മരുന്നുകള്‍ക്കായി  ബന്ധപ്പെടാം. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാരുണ്യ, നീതി, മാവേലി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

NO COMMENTS