കരിപ്പൂരില്‍ സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു November 6, 2020

കരിപ്പൂരില്‍ സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. ശരീരത്തില്‍ ഒളിച്ച സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്താന്‍ പരിശോധനക്ക് ആശുപത്രിയില്‍...

സഫാരി പാർക്കിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കടുവയെ പിടികൂടാനായില്ല October 31, 2020

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ സഫാരി പാർക്കിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കടുവയെ പിടികൂടാനായില്ല. പാർക്കിനുള്ളിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും കൂട്ടിനകത്താക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മയക്ക്...

Top