രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം ആറ് വർഷത്തിനിടയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ February 13, 2020

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ. ജനുവരിയിൽ 7.59 ശതമാനമായി ഉയർന്ന് ആറു...

രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ January 13, 2020

രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം 2014 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ. കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്....

വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കറന്‍സി യുദ്ധമോ ?? September 6, 2018

ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ വില മൂക്കുകുത്താന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി. 2017 ജൂലൈ മുതല്‍ 2018 ജൂണ്‍ വരെ ഉണ്ടായ മൂല്യത്തകര്‍ച്ച പ്രധാനമായും...

പണപ്പെരുപ്പം 0.90 ശ്തമാനത്തിൽ; ഇത് ഒമ്പത് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്ക് July 15, 2017

മൊത്തവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ജൂൺ മാസത്തിൽ 0.90 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഒമ്പതു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കാണ്...

പണപ്പെരുപ്പം രാജ്യത്തെ റെക്കോർഡ് താഴ്ച്ചയിലെത്തി July 13, 2017

ചില്ലറവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം രാജ്യത്ത് റെക്കോഡ് താഴ്ചയിലെത്തി. പച്ചക്കറി, ധാന്യവർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുറഞ്ഞതാണ് പണപ്പെരുപ്പം ഇത്രകണ്ട് കുറയാൻ...

Top