യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നവോമി ഒസാക്കയ്ക്ക് കിരീടം September 13, 2020

ജപ്പാൻ താരം നവോമി ഒസാക്ക യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് വനിതാ ചാമ്പ്യനായി. ഫൈനലിൽ ബെലറൂസ് താരം വിക്ടോറിയ അസരെങ്കയെയാണ് ഒസാക്ക...

Top