ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് October 18, 2018

ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 21പൈസയും, ഡീസലിന് 11പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 85.98രൂപയും, ഡീസലിന് 79.24രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. കൊച്ചിയിലിത്...

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഇന്നും കൂടി October 4, 2018

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയില്‍ ഇന്നും വര്‍ദ്ധന. പെട്രോളിന് 15 പൈസയും ഡീസലിന് 21 പൈസയുമാണ് ഇന്നു വര്‍ദ്ധിച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ ഒരു...

പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍വില മുന്നോട്ട്, പാചകവാതക വിലയും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു October 1, 2018

ഇന്ധനവില ഇന്നും വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഡീസലിന് 32 പൈസയും പെട്രോളിന് 25പൈസയുമാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസല്‍ വില 80.43രൂപയായി. അതേസമയം...

ഇന്ധന വില കുതിക്കുന്നു, ഡീസല്‍ വില 80കടന്നു September 30, 2018

മാറ്റമില്ലാതെ ‘ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധന’. സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് 9 പൈസയും ഡീസലിന് 15പൈസയുമാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസല്‍ വില 80കടന്നു....

പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വില ഇന്നും വര്‍ദ്ധിച്ചു September 15, 2018

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇന്നും വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 36പൈസയും, ഡീസലിന് 26പൈസയുമാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 84.98രൂപയും ഡീസലിന് 78.73രൂപയുമാണ്....

ഹർത്താലും ബന്ദും ബാധിച്ചില്ല, ഇന്ധനവില ഇന്നും വിലകൂടി September 10, 2018

ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനെതിരെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യവ്യാപകമായും ഹർത്താലും ബന്ദും നടക്കുമ്പോഴും ഇന്ധനവില  ‘മുടങ്ങാതെ’ വർദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 23പൈസയും ഡീസലിന് 24പൈസയുമാണ്...

പെട്രോള്‍ വില ഇന്നും കൂടി September 3, 2018

ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂടി. ലിറ്ററിന് 32പൈസയാണ് ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോള്‍ വില 81.19കടന്നു. കൊച്ചിയ്ക്ക് പുറത്ത് 82നും...

ഇന്നും പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു August 29, 2018

തുടര്‍ച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസവും പെട്രോള്‍ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തിനകം പെട്രോളിന് കൂടിയത് 1.01രൂപയായി. ഡീസലിന് എട്ട് ദിവസത്തിനകം...

ഇന്ധനവിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് July 16, 2018

ഇന്ധനവിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. പെട്രോളിന് 12പൈസയും ഡീസലിന് 14പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇന്ധന വില കുറയുന്നത്....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധനവില കൂടി April 24, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധനവിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്.പെട്രോൾ വിലയില്‍ 14 പൈസയും ഡീസലിന് 20 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 78.57 രൂപയാണ്...

Page 1 of 21 2
Top