രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി; ഒരു മാസത്തിനിടെ വില കൂട്ടുന്നത് അഞ്ചാംതവണ January 19, 2021

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 25 പൈസയും ഡീസലിന് 27 പൈസയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് അഞ്ചാംതവണയാണ്...

രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂടി January 14, 2021

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് 25 പൈസയും ഡീസലിന് 26 പൈസയുമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്....

പെട്രോൾ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന August 23, 2020

രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില വീണ്ടും വർധിച്ചു. 14 പൈസയാണ് പെട്രോളിന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിലെ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില 81...

ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി June 26, 2020

തുടർച്ചയായ ഇരുപതാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന. ഡീസലിന് 17 പൈസയും പെട്രോളിന് 21 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. കൊച്ചിയിൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന്...

ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർധിച്ചു June 23, 2020

തുടർക്കഥയായി ഇന്ധനവില വർധന. പെട്രോളിന് 20 പൈസയും ഡീസലിന് 51 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 17-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധനവിലയിൽ...

ഇന്ധന വിലയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനാറാം ദിവസവും വർധന June 22, 2020

ഇന്ധന വിലയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനാറാം ദിവസവും വർധന. പെട്രോളിന് 33 പൈസയും ഡീസലിന് 55 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പെട്രോൾ...

തുടർച്ചയായി 14-ാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർധന June 20, 2020

ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. പെട്രോളിന് 56 പൈസയും, ഡീസലിന് 58 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 14 ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് 7...

ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു June 19, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 56 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 13-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വിലയൽ...

ഇന്ധന വിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടർച്ചയായി വില കൂടി June 17, 2020

ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് ഇന്ന് 55 പൈസയും ഡീസലിന് 57 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 11-ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന...

പത്താം ദിവസവും വർധിച്ച് ഇന്ധന വില June 16, 2020

ഇന്ധന വില തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസവും വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 47 പൈസയും ഡീസലിന് 54 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പെട്രോളിന്...

Page 1 of 81 2 3 4 5 6 7 8
Top