‘സർക്കാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മറുപടി പറയുകയാണ് വേണ്ടത്’; പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി September 20, 2020

സർക്കാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മറുപടി പറയുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. സർക്കാറിന്റെ സമീപനത്തിൽ മതേതര കേരളത്തിന് ദുഖമുണ്ട്.വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിലും...

തുടർച്ചയായ അഴിമതി, സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി August 21, 2020

തുടർച്ചയായ അഴിമതികൾ മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപെട്ടെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് ഒരുക്കുന്ന ലൈഫ്...

പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി June 18, 2020

പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി. പ്രവാസികളോട് സർക്കാർ ശത്രുത മനോഭാവം കാണിക്കുകയാണെന്നും...

Top