ഫേസ്ബുക്ക് ജിയോയുടെ ഓഹരി വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു; ഓഹരി വിപണിയിൽ റിലയൻസിന് മുന്നേറ്റം March 26, 2020

ഫേസ്ബുക്കും ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ടെലികോം ദാതാക്കളായ ജിയോയും കൈകോർക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബില്യൺ ഡോളർ മുടക്കിയാണ് ആഗോള ഭീമനായ ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ...

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഒരു ദിവസം ലാഭം ഒരു കോടി രൂപ July 21, 2017

ടെലികോം മേഖലയിലെ ശക്തന്മാരായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് സാനപ്ത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ലഭിച്ചത് മികച്ച ലാഭം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ...

Top