സൗദി തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ March 10, 2021

സൗദി തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമൂലമായ മാറ്റം വരുന്ന...

ഒരു രാജ്യം ഒരു മിനിമം കൂലി; രാജ്യത്ത് പൊതുവായി മിനിമം കൂലി ചട്ടം വരുന്നു March 3, 2021

രാജ്യത്ത് പൊതുവായി മിനിമം കൂലി ചട്ടം വരുന്നു. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ദേശീയ തൊഴിൽ ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്...

എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അടിസ്ഥാന വേതനം; അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ February 1, 2021

അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ. ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക്...

പുതിയ തൊഴിൽനിയമ കോഡുകൾ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമോ.. ? October 1, 2020

.. ഇന്ത്യയിൽ 1923 മുതൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അസംഖ്യം തൊഴിൽനിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നാല് സംഹിതകൾ അഥവാ കോഡുകൾ ആക്കി പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര...

തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ; 300ൽ താഴെ തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ ഉടമയ്ക്ക് പൂട്ടാം September 23, 2020

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചും പഴയ നിയമങ്ങൾ പലതും ലയിപ്പിച്ചും കേന്ദ്രസർക്കാർ...

ഗുജറാത്തിലും തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം May 9, 2020

തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഗുജറാത്തും. ചൈന വിട്ട് പോകുന്ന കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഉത്തർ പ്രദേശും മധ്യ...

കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ നിയമ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം July 15, 2019

കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ നിയമ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം. 13 തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ലയിപ്പിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമം തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നാണ്...

Top