തിരുവനന്തപുരത്ത് മൈ ജി യുടെ പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും കിളിമാനൂരിലും ഇന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. March 6, 2021

തലസ്ഥാനനഗരിയുടെ ഗാഡ്ജറ്റ് സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതൽ നിറംപകര്‍ന്ന് എറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനുകളുമായി myG യുടെ പുതിയ ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും കിളിമാനൂരും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു....

തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ഗാഡ്ജറ്റ് സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതൽ നിറം പകരാൻ, കരമനയിലും കിളിമാനൂരിലും മൈ ജിയുടെ പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ നാളെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. March 5, 2021

കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡ് നെയിം ആയ മൈ ജിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും...

മൈജിയുടെ 84 -ാം ഷോറൂം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. February 20, 2021

ഇനി ചങ്ങനാശ്ശേരികാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഗാഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും ലാഭത്തില്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യാനാകും. ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മൈജിയില്‍...

മൈജിയുടെ 84 -ാം ഷോറൂം ഫെബ്രുവരി 20 ശനിയാഴ്ച ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. February 19, 2021

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഷോറൂം ശൃംഖലയായ മൈ ജി യുടെ 84 -ാം ഷോറൂം ഫെബ്രുവരി 20...

മൈ ജിയുടെ നവീകരിച്ച അത്യാധുനിക സര്‍വീസ് സെന്റര്‍ കോഴിക്കോട് പോറ്റമ്മലില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു February 6, 2021

കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡ് നെയിം ആയ മൈ ജിയുടെ ആധുനീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റല്‍...

മൈ ജിയുടെ നവീകരിച്ച അത്യാധുനിക സര്‍വീസ് സെന്റര്‍ കോഴിക്കോട് പോറ്റമ്മലില്‍ നാളെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും February 5, 2021

ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡ് ആയ മൈ ജിയുടെ നവീകരിച്ച അത്യാധുനിക സര്‍വീസ് സെന്റര്‍ കോഴിക്കോട് പോറ്റമ്മലില്‍...

മൈ ജിയുടെ പുതിയ 83-ാം ഷോറൂം അടൂരില്‍ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു January 30, 2021

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ ഉത്പന്ന ഷോറൂം ശൃംഖലയായ മൈ ജി യുടെ 83-ാം ഷോറൂം അടൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. അടൂര്‍ കെ.പി....

മൈ ജിയുടെ പുതിയ 83-ാം ഷോറൂം അടൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്നു January 29, 2021

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ ഉത്പന്ന ഷോറൂം ശൃംഖലയായ മൈ ജി യുടെ 83-ാം ഷോറൂം നാളെ {ജനുവരി 30 ശനിയാഴ്ച}...

Top