സിപിഐഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസ്സിന്റെയും നിലപാട് അവസരവാദപരം: നന്ദിഗ്രാമിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സുവേന്ദു അധികാരി March 22, 2021

രാജ്യം ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാമിൽ ബിജെപിയ്ക്കായി രംഗത്തുള്ളത് സുവേന്ദു അധികാരിയാണ്. കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയെയും സിപിഐഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസ്സിന്റെയും...

സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പിതാവും ബിജെപിയിലേയ്ക്ക്? March 21, 2021

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവും പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പിതാവുമായ സിസിർ അധികാരി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന്...

സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് നേരെ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം March 14, 2021

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാമിൽ സംഘർഷ സാഹചര്യം. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് നേരെ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. നന്ദിഗ്രാമിൽ പ്രചാരണം...

Top